Kommersiellt genombrott för Precise Biometrics med delstats-ID i Nigeria

Cross River State är den första staten i Nigeria som inför biometrisk teknik på ett delstats-ID-kort för både identifikation och betalning – ett “Smartcity”-kort. ID-kortsprojektet är det första i sitt slag i världen och ett genombrott för Precise Biometrics på den afrikanska kontinenten. Under de kommande åren kommer “Smartcity”-kortet rullas ut till delstatens alla tre miljoner invånare. Fler nigerianska delstater och afrikanska länder väntas följa marknadsutvecklingen med biometriska betal- och ID-kort.

Delstatens invånare kommer att kunna använda Smartcity-kortet vid identifiering när de använder offentliga funktioner som skattebetalning, sjukvård, pensioner och andra sociala förmåner. Kortet kan även användas för kommersiella tjänster, till exempel vid e-betalningar.

Programmet, som kallas SmartGov-initiativet, gör det möjligt för Cross River State att automatisera sina offentliga tjänster, skapa transparens och spårbarhet i sina system och öka delstatens intäkter. Det kommer att bli lättare för invånarna att få tillgång till de offentliga tjänsterna, vilket i sin tur förenklar exempelvis sociala förmånsutbetalningar. Lösningen bygger på Interswitchs s.k. Paydirect solution – en e-betalningslösning som för närvarande används i 26 av Nigerias 36 stater.

"En av fördelarna med e-betalningar är att den offentliga sektorn blir effektivare samtidigt som invånarna får bättre offentliga tjänster", berättar Cross River States guvernör Liyel Imoke.

 Mitchell Elegbe, VD för InterSwitch, berättar att Cross River är den första staten i Nigeria som inför SmartGov fullt ut. "Med det här projektet så skriver Cross River State och InterSwitch historia".

Thomas Marschall, VD och koncernchef för Precise Biometrics förklarar:
– SmartGov-projektet är väldigt intressant och vi räknar med att detta bara är början på en utveckling som vi kommer att se i flera länder. Biometrisk teknik gör att transaktioner och tjänster som kräver personidentifiering kan genomföras snabbt och effektivt. Detta är en viktig utveckling för ID-kortsmarknaden och vi räknar med att det kommer att öka våra affärsmöjligheter inom detta område. Det är också mycket glädjande att se att vårt samarbete med Interswitch redan leder till nya projekt och intäkter för bägge företagen."

ID-kortsprogrammet kommer att rullas ut under de kommande åren och börja generera intäkter för Precise Biometrics under 2011. Ordervärdet är i dagsläget inte fastställt och kan därför inte kommuniceras.

Om Precise Biometrics
Precise Biometrics är världsledande inom den s.k. Match-on-Card-tekniken och har idag nära 100 miljoner licenser över hela världen.

Om Interswitch
Interswitch är en ledande leverantör av elektroniska betalningar och transaktioner i Nigeria och en av de största leverantörerna av ID-kort i landet. De största aktieägarna i företaget är afrikanska banker.

Om SmartGov-initiativet
SmartGov-projektet drivs av SmartGov.CRSG Limited som är ett joint venture mellan Interswitch och Cross River State.