Kraftig försäljningsökning och vinst under det tredje kvartalet

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2015

TREDJE KVARTALET

Koncernens nettoomsättning ökade till 18,3 Mkr (7,3)

Rörelseresultatet förbättrades till 2,8 Mkr (-14,1).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till 5,4 Mkr (-10,3).

Resultatet efter skatt förbättrades till 3,0 Mkr (-14,0).

Resultat per aktie för perioden förbättrades till 0,01 kr (-0,04).

 DELÅRSPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER

Koncernens nettoomsättning ökade till 32,9 Mkr (21,5).

Rörelseresultatet förbättrades till -13,8 Mkr (-34,9).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till -6,2 Mkr (-25,4).

Resultatet efter skatt förbättrades till -13,8 Mkr (-34,4).

Resultat per aktie för perioden förbättrades till -0,04 kr (-0,10).

Likvida medel uppgick till 45,2 Mkr (68,5) vid delårsperiodens utgång. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

Precise BioMatch Mobile integrerades i 26 mobiltelefonmodeller genom samarbetet med Fingerprint Cards.

Licensavtal tecknades med taiwanesiska sensortillverkarna Elan Microelectronics och

JP Sensor.

Order på Tactivo från US Navy som implementerar en mobil lösning för säker åtkomst till e-mail och internet på iOS-enheter.

Uppföljningsorder på Tactivo från Defense Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement.

Uppföljningsorder på Tactivo från ledande brittisk sjukvårdsförvaltning (NHS Trust).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

Licensavtal tecknades med den amerikanska sensortillverkaren Cypress.

Precise BioMatch Mobile integrerades i ytterligare 6 mobiltelefonmodeller genom samarbetet med Fingerprint Cards.

TELEFONKONFERENS
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in investerare och journalister till ett informationstillfälle idag kl 10.00. För deltagande ring 08-566 427 01. För mer information se sista sidan i delårsrapporten.