NY LEDNINGSGRUPP OCH POSITIVT EBITDA I Q4

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2023

 
FJÄRDE KVARTALET  
 

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,3 Mkr (19,3)
 • EBITDA uppgick till 0,6 Mkr (-2,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,4 Mkr (-7,8)
 • Periodens resultat uppgick till -5,0 Mkr (-9,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 Mkr (0,3)
 • Likvida medel uppgick till 47,5 Mkr (46,4)
 • ARR (Annual Recurring Revenue) vid periodens slut 18,3 Mkr (16,2 Mkr)
   

HELÅRSPERIODEN JANUARI – DECEMBER  
 

 • Nettoomsättningen uppgick till 75,1 Mkr (91,0)
 • EBITDA uppgick till -1,7 Mkr (1,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till –26,5 Mkr (-20,0)
 • Periodens resultat uppgick till -26,4 Mkr (-22,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,3 kr (-0,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 Mkr (3,9)
 • Likvida medel uppgick till 47,5 Mkr (46,4)
 • ARR (Annual Recurring Revenue) vid periodens slut 18,3 Mkr (16,2 Mkr)
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET  
 

 • Precise Biometrics ingick avtal med SystemHouse Solutions. Avtalet innebär att SystemHouse Solutions kommer att återförsälja YOUNiQ Access som ett tillval till sitt passage- och inbrottslarmsystem Integra.
 • Henrik Winberg rekryterades till rollen som Chief Commercial Officer (CCO) för affärsområdet Biometric Technologies (f. d. Algo). Henrik tar även han plats i ledningsgruppen för Precise Biometrics.
 • Sarandis Kalogeropoulos utsågs till CCO för affärsområdet Digital Identity samt tar plats i ledningsgruppen för Precise Biometrics.
 • Fredrik André rekryterades som Chief Marketing Officer (CMO) för Precise Biometrics. Fredrik tar plats i ledningsgruppen för Precise Biometrics.
 • Precise Biometrics CFO Annika Freij meddelade den 21 december sin avsikt att söka nya utmaningar utanför bolaget under 2024. Annika kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid som uppgår till 6 månader. En rekryteringsprocess för att hitta en ny CFO har inletts.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET  
 

 • Precise Biometrics deltog på världens största elektronikmässa, Consumer Electronics Show (CES), i USA den 9-12 januari, 2024. Bolaget demonstrerade framtidens lösningar inom fordonsindustrin för biometrisk identifiering av förare i samarbete med den tyska halvledarjätten Infineon.
 • Precise Biometrics har tecknat avtal avseende ett dedikerat försäljningsteam i Amsterdam för bearbetning av kunder i syfte att vinna marknadsandelar för bolagets besökssystem YOUNiQ Visit. Teamet ska i ett första steg bearbeta marknaden i Nederländerna och sedan Benelux.

 
INTERAKTIV PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SAMT INBJUDAN TILL Q&A  

Precise Biometrics har publicerat en video i samband med dagens bokslutskommuniké som inkluderar intervjuer med VD Joakim Nydemark och CFO Annika Freij, vilken finns tillgänglig på sidan för investerarrelationer: https://precisebiometrics.com/sv/investerare/  
 
Videomaterialet är skapat för att komplettera rapporten och ge ytterligare djup och bättre förståelse på aktiemarknaden för företagets verksamhet.
 
Bolaget bjuder även in till en live Q&A som startar kl. 10:00 (CET), den 16 februari 2024.  
 
För att delta i frågestunden, nås den via den interaktiva spelaren på sidan för investerarrelationer:
https://precisebiometrics.com/sv/investerare/  
 
Frågor kan ställas direkt i chatten i den interaktiva spelaren eller skickas in i förväg till investor@precisebiometrics.com.  
 
Från Precise Biometrics deltar:

 • Joakim Nydemark, VD  
 • Annika Freij, CFO

 Videon är på svenska med engelsk text och Q&A hålls på engelska.

JOAKIM NYDEMARK, VD, KOMMENTERAR: 
 
”Fjärde kvartalet (Q4) 2023 präglades av intensiv kundbearbetning och försäljningsaktiviteter samt ytterligare förstärkning av ledningsgruppen, vilket sammantaget skapar förutsättningar för ett spännande 2024. Speciellt glädjande är att vi för Q4 redovisar ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) samt att vårt besökshanteringssystem – YOUNiQ Visit (EastCoast Visit) – hade sitt bästa kvartal hittills försäljningsmässigt, vilket innebär att vi fortsätter att öka våra återkommande intäkter (ARR, Annual Recurring Revenue). Vi har vidare gjort fortsatta framsteg inom fordonsindustrin i samarbete med Infineon Technologies, samt vunnit flera nya projekt inom Biometric Technologies (fd Algo). Att vi sedan avslutar året med ett Q4-resultat som visar på tillväxt är extra positivt och något vi ser som indikation på en gynnsam vändning i marknaden.”