Ny VD utsedd på Precise Biometrics

Styrelsen i Precise Biometrics har idag beslutat att utse Stefan K Persson till ny VD. Stefan K Persson är idag Executive Vice President BO Home inom Bang Olufsen-koncernen. Stefan  tillträder senast den 1 augusti 2018 och fram till dess kommer Göran Thuresson, CFO, vara tillförordnad VD och Torgny Hellström arbetande styrelseordförande. Nuvarande VD Håkan Persson avgår med omedelbar verkan. 

"Med Stefans starka affärsbakgrund och bevisade ledarskapsegenskaper har styrelsen hittat en mycket passande ledare för nästa fas i bolagets utveckling. Precise Biometrics skall ytterligare intensifiera sin satsning på bred användning av biometri, och Stefan med sin stora erfarenhet av affärsutveckling i teknikbolag samt omfattande erfarenhet av Kina är rätt person att leda bolaget in i nästa fas", säger Torgny Hellström, arbetande styrelseordförande.

"Jag är väldigt glad att bli en del av Precise Biometrics fortsatta utveckling och att ta företaget till nästa nivå. Biometri är ett väldigt intressant område och det finns stora möjligheter för oss att ta del av den starka tillväxten som finns i sektorn. Vi kommer att få se många användningsområden där biometri kommer att spela en avgörande roll för identifikation. Jag ser fram emot att bli en del av Precise Biometrics så snart som möjligt", säger tillträdande VD Stefan K Persson.  

"Håkan har under sina år som VD stöpt om Precise Biometrics till ett i stora delar nytt bolag och vi tackar honom för hans betydande insatser", fortsätter Torgny Hellström.

Stefan K Persson har mångårig erfarenhet av att utveckla teknikbolag med fokus på konsumentprodukter. Stefan kommer senast från Bang & Olufsen där han som operativ chef (COO) förnyat produktportföljen, digitaliserat bolaget och bidragit starkt till bolagets förbättrade resultat. Han har senast innehaft rollen som affärsområdeschef för BO Home.

Dessförinnan har Stefan haft en lång karriär på Sony Ericsson bl a som chef för tillbehör, samt utvecklingschef i Kina. Stefan K Persson är även styrelseledamot i Terranet AB.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 kl. 9.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torgny Hellström, styrelseordförande
Telefon: 0733 45 13 00
E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com (hakan.persson@precisebiometrics.com)