Nytt antal aktier och röster i Precise Biometrics

Som tidigare har offentliggjorts har Precise Biometrics AB genomfört en företrädesemission om 30 951 730 stamaktier. Genom emissionen har antalet röster i Precise Biometrics ökat med lika mycket som antalet nyemitterade stamaktier.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 78 464 327, bestående av 77 379 327 stamaktier och 1 085 000 C-aktier, motsvarande totalt 88 229 327 röster.