Nytt antal aktier och röster i Precise Biometrics

Som tidigare har offentliggjorts har Precise Biometrics AB genomfört dels en företrädesemission om 2 871 564 stamaktier, dels en riktad emission om 3 959 639 stamaktier. Genom emissionerna har antalet aktier och röster i Precise Biometrics ökat med 6 831 203.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 46 427 597 aktier och röster i bolaget. Samtliga utestående aktier är stamaktier.