ÖKAD FÖRSÄLJNING UNDER FJÄRDE KVARTALET

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

Koncernens nettoomsättning för helåret 2014 uppgick till 31,4 Mkr (34,9) och för fjärde kvartalet till 9,9 Mkr (2,9).

Rörelseresultatet för året uppgick till -44,5 Mkr (-42,2) och för fjärde kvartalet till -9,7 Mkr (- 19,7). Nedskrivningar av varulager och immateriella tillgångar har påverkat rörelseresultatet negativt med 7,4 Mkr under helåret och med 4,4 Mkr under det fjärde kvartalet.

Resultatet för året uppgick till -44,0 Mkr (-43,3) och för fjärde kvartalet till -9,6 Mkr (-19,0).

Resultat per aktie för året uppgick till -0,13 kr (-0,14) och för fjärde kvartalet till -0,03 kr (-0,06).

Likvida medel uppgick vid årets slut till 59,7 Mkr (101,2).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Precise BioMatch™ Mobile integrerades i ytterligare en smartphone, Oppo N3.

Precise Biometrics ingick ett avtal med Synaptics för licensiering av Precise BioMatch Mobile. Licensavtalet gör det möjligt för Synaptics att använda Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm för bolagets fingeravtryckssensorer och lösningar med touch-funktionalitet.

Precise Biometrics levererade Tactivoläsare efter en vunnen order värd 1,0 Mkr från US Defense Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement. DLA implementerar en mobilitetslösning för säker e-mail och tillgång till information från iOS-enheter (iPhone och iPad).

Precise Biometrics levererade Tactivoläsare efter en vunnen order värd 1,1 Mkr från ett sydamerikanskt försäkringsbolag. Ordern består av två delleveranser som intäktsförs med 0,7 Mkr under fjärde kvartalet 2014 respektive 0,4 Mkr under första kvartalet 2015.

Precise Biometrics lanserade tre nya modeller av smartkortläsaren Tactivo för iPhone 6, iPad mini 3 och iPad Air 2.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2014

Precise BioMatch™ Mobile integrerades i världens första mobiltelefon baserad på operativsystemet Android med en "touch" fingeravtryckssensor.

Bolaget genomförde en fokusering av verksamheten för att nå lönsamhet 2015 genom ökad marknadsnärvaro inom affärsområdet fingeravtrycksteknik, effektivare utnyttjande av bolagets partnernätverk för försäljning av Tactivo och minskade kostnader.