Positiv utveckling för Precise Biometrics – kvartalsrapport (Q3)

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596
Delårsrapport för perioden januari – september 2010
  • Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 38,6 Mkr (36,5) och för tredje kvartalet till 12,2 Mkr (14,6). 
  • Koncernens bruttoresultat för delårsperioden uppgick till 23,3 Mkr (19,5) och för tredje kvartalet till 6,9 Mkr (5,2). 
  • Resultatet för delårsperioden uppgick till -10,2 Mkr (-24,6) och för tredje kvartalet till

-5,2 Mkr (-13,0).  

  • Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,08 kr (-0,23) och för tredje kvartalet till -0,04 kr (-0,12).  
  • Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 30,9 Mkr (59,3).

 Viktiga händelser under kvartalet 

  • Precise Biometrics fick en order på hårdvara värd 2,4 Mkr i ett Match-on-Card-projekt för myndighetsanställda. Ordern är ännu en uppföljningsorder från en befintlig kund i Mellanöstern. 

Händelser efter kvartalets slut 

· Precise Biometrics nigerianska partner Interswitch rullar ut ett deltats-ID med biometri från Precise Biometrics. Projektet är det första av sitt slag i världen och ID-kortet kan även användas för e-betalning. ID-kortsprogrammet kommer att rullas ut under de kommande åren och börja generera intäkter för Precise Biometrics under 2011. Ordervärdet är i dagsläget inte fastställt och kan därför inte kommuniceras.