POSITIV UTVECKLING FÖR TACTIVO™ OCH VIKTIG ORDER FRÅN FINANSBRANSCHEN

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2012
 • Koncernens nettoomsättning för året uppgick till 28,3 Mkr (21,6) och för fjärde kvartalet till 8,4 Mkr (4,8).
 • Resultatet för året uppgick till -47,0 Mkr (-33,2) och för fjärde kvartalet till -13,0 Mkr (-9,2).
 • Resultat per aktie för året uppgick till -0,23 kr (-0,20) och för fjärde kvartalet till -0,05 kr (-0,05).
 • Likvida medel uppgick vid årets slut till 37,6 Mkr (28,9)

VÄSENTLIGA HÄNDELSERNA UNDER ÅRET

 • Precise Biometrics produkter för mobil säkerhet för smartphones och surfplattor, Tactivo™, blev certifierad av Apple. Tactivo för iPhone och iPad lanserades globalt.
 • Precise Biometrics har under året tillkännagivit ett flertal Tactivo-relaterade samarbeten och partnerskap (HID Global, Good Technology, Intercede och Sogeti). Detta innebär att Precise Biometrics tillsammans med respektive partner kan leverera säker mobil identitetsverifiering till myndigheter och företag över hela världen.
 • Bolaget erhöll sin första Tactivo-beställning från en av världens största fordonstillverkare. Precise Biometrics erhöll även Tactivo-order från två ledande leverantörer av mobil programvara,Thursby Software Systems plus ytterligare en erkänd aktör.
 • Bolaget tillkännagav samarbete med Inpeco Group, som utvecklar lösningar som spårar kärnprocesser inom vården. Inpeco Group har valt att använda Precise Match-on-Card™ för att spåra hanteringen av patient-ID och blodprov och därmed eliminera de mänskliga fel som kan ske i processen.
 • Precise Biometrics nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare övertecknades.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

 • Precise Biometrics har blivit utvald av en marknadsledande leverantör av finansiella informationstjänster. Den USA-baserade kunden har valt Precise Biometrics som sin nya leverantör av fingeravtrycksalgoritmer. Kunden har för avsikt att förbättra prestandan hos befintliga och framtida fingeravtrycksstödda enheter genom att använda Precise Biometrics teknologi.
 • Bolaget tillkännager partnerskap med OpenPeak med syfte att integrera Tactivo i OpenPeaks lösning Sector™ för ökad säkerhet på mobila enheter.
 • Kreditfaciliteten som erhölls under våren 2013 återbetalades i januari 2013. Inom ramen för kreditfacilitetsavtalet, och till och med maj 2013, kan bolaget erhålla orderfinansiering.

   
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47, E-post; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor), datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.comoch www.idApps.com (https://www.precisebiometrics.com)