Positivt resultat för tredje kvartalet

Precise Biometrics försäljning utvecklas snabbare än förväntat och bolagets tidigare kommunicerade målsättning om ett positivt resultat under det fjärde kvartalet 2015 på EBITDA-nivå uppnåddes redan under det tredje kvartalet. Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet beräknas öka till 4,4 Mkr (-4,7 Mkr under andra kvartalet 2015).

Den positiva resultatutvecklingen beror på snabbt ökade intäkter generellt, men framför allt inom affärsområdet Fingerprint Technology, samt god kostnadskontroll. Koncernens resultat förbättrades till 3,0 Mkr (-7,9 under andra kvartalet). Nettoomsättningen ökade till 18,3 Mkr, en förbättring på 82 % i jämförelse med närmast föregående kvartal. Samtliga siffror är preliminära, den fullständiga kvartalsrapporten presenteras den 10 november.
"Marknaden för fingeravtrycksteknologi fortsätter att växa i snabb takt. Genom vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara för mobila enheter upplever vi en kraftigt ökad efterfrågan av våra produkter, vilket återspeglas i kvartalets försäljning", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 kl. 08.00.