Precise ansluter sig till Genetec Technology Partner Program för att stärka sin närvaro på den amerikanska marknaden med sin lösning YOUNiQ Access

Precise offentliggör idag integrationen av YOUNiQ och Genetec™ Security Center. Integrationen kommer att stärka go-to-market-strategin i USA och etablera en ny försäljningskanal samtidigt som Precise får tillgång till ledande systemintegratörer i USA.

Den amerikanska marknaden kännetecknas av storlek och erfarenhet när det gäller biometriska lösningar och Precise har därför fokuserat sina försäljningsinsatser för att stödja tillväxten på den amerikanska marknaden. År 2022 vann Precise sitt första kontrakt för YOUNiQ i USA med St. Lawrence Health i delstaten New York, vilket utgör ytterligare ett viktigt steg i expansionen av YOUNiQ på en attraktiv marknad.

Som en del av företagets strategi för geografisk expansion är YOUNiQ nu integrerat med Genetec™ Security Center, vilket öppnar en ny försäljningskanal samtidigt som det ger tillgång till systemintegratörer i USA. Genom integrationen kommer YOUNiQ att vara en av de integrerade lösningar som marknadsförs av Genetecs säljkår i sin löpande försäljning av säkerhetssystem, både till nya och befintliga kunder. YOUNiQ är en av få biometriska passer-kontrollösningar inom Genetec Technology Partner Program.

”Den amerikanska marknaden är stor och mogen vad gäller användning av biometriska lösningar vilket gör den intressant för Precise. Vårt fokus har därför varit att etablera nya försäljningskanaler genom tekniska och kommersiella partnerskap – och att gå med i Genetec Technology Partner Program är ett resultat av detta fokus. Vi ser nu fram emot att expandera vår YOUNiQ-lösning på den amerikanska marknaden”, säger Patrick Höijer, VD för Precise.

Integrationen kommer att göra det möjligt för organisationer att på ett säkert och effektivt sätt verifiera identiteten hos anställda, kunder och andra individer, vilket ger ett ytterligare säkerhetslager och bidrar till att främja en bekväm och säker åtkomst.

Mer information om integrationen mellan YOUNiQ och Genetec™ Security Center finns här.

Om Genetec

Genetec Inc. är ett innovativt teknikföretag med en bred lösningsportfölj som omfattar säkerhet, underrättelseverksamhet och drift. Företagets flaggskeppsprodukt, Genetec™ Security Center, är en fysisk säkerhetsplattform som förenar IP-baserad videoövervakning, åtkomstkontroll, automatisk nummerplåtsigenkänning (ALPR), kommunikation och analys. Genetec utvecklar också molnbaserade lösningar och tjänster som är utformade för att förbättra säkerheten och bidra med nya nivåer av operativ intelligens för myndigheter, företag, transporter och de samhällen där vi lever. Genetec grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Montréal, Kanada, och betjänar sina globala kunder via ett omfattande nätverk av återförsäljare, integratörer, certifierade kanalpartners och konsulter i över 159 länder.

© Genetec Inc., 2023. Genetec och Genetec-logotypen är varumärken som tillhör Genetec Inc. och kan vara registrerade eller på väg att registreras i flera jurisdiktioner. Andra varumärken som används i det här dokumentet kan vara varumärken som tillhör tillverkarna eller säljarna av respektive produkt.