Precise BioMatch Embedded i pilotprojekt med biometriska betalkort i USA

Precise Biometrics algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i smarta kort, Precise BioMatch™ Embedded, är genom samarbetet med Fingerprint Cards en del av det första pilotprojektet i USA med dual-interface biometriska betalkort, vilket görs av Visa och Mountain America Credit Union.

Betalkortet, som kan användas för både kontakt- och kontaktlösa betalningar (dual-interface), förbättrar användarvänligheten för konsumenterna eftersom de inte behöver komma ihåg sin pin-kod för att autentisera en betalning. Autentiseringen görs genom att placera fingret på kortet. Det blir därmed enklare och snabbare att göra betalningar, vilket gynnar både detaljhandeln och konsumenterna. Kortet kan användas i detaljhandelns befintliga infrastruktur. Det biometriska betalkortet ska testas bland kunder i USA vilket påbörjas tidigt 2018. Både kortanvändarens upplevelse och tekniken kommer att utvärderas i olika detaljhandelsmiljöer.

"Det är glädjande att vi är en del av det första pilotprojektet i USA med biometriska dual-interface betalkort från en global leverantör av betallösningar. Intresset för biometriska kort är stort och Precise Biometrics ligger i framkanten inom detta område", säger Torgny Hellström, styrelseordförande för Precise Biometrics.

För mer information om pilotprojektet, vänligen besök http://pressreleases.visa.com/phoenix.zhtml?c=215693&p=irol-newsarticlePR&ID=2326492 och https://corporate.fingerprints.com/en/2018/01/15/fingerprints-collaborates-on-biometric-payment-card-market-trial-in-the-usa/
Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 kl. 8.15.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Torgny Hellström, styrelseordförande
Telefon: 0733 45 13 00
E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com (hakan.persson@precisebiometrics.com) 
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com