Precise BioMatch™ Embedded med i MeReals biometriska smartkort V2

Precise Biometrics algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i smarta kort, Precise BioMatch Embedded, har genom samarbetet med Fingerprint Cards integrerats i MeReals biometriska smartkort V2 som lanserades igår i samband med öppnandet av Pleinair Casino.

MeReals biometriska smartkort kommer initialt att användas av Pleinair Casinos anställda för tillgång till privata och priviligerade områden samt för att registrera tid och närvaro.

Precise Biometrics räknar med att integrationen av Precise BioMatch Embedded ger royaltyintäkter med start under undra kvartalet 2017. Värdet av royaltyintäkterna är baserat på antalet sensorer som använder Precise BioMatch Embedded och kan därför för tillfället inte prognostiseras. 
Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 11.00.