Precise BioMatch Mobile integrerad i ny Android tablet

Precise Biometrics produkt för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise BioMatch™ Mobile, har genom samarbetet med Fingerprint Cards (FPC) integrerats i en ny Android tablet från en ledande kinesisk tillverkare.

Integrationen ger licensintäkter med start under första kvartalet 2016. Värdet av licensintäkterna är baserat på antalet sensorer som FPC levererar till tillverkaren och kan därför inte prognostiseras i dagsläget.

"Vi är glada över att denna ledande tillverkare valt att använda Precise BioMatch Mobile i sin första tablet med fingeravtrycksteknik. Precise Biometrics fingeravtrycksmjukvara är nu integrerad i produkter från över 25 tillverkare och har blivit det föredragna valet för att säkerställa en bra användarupplevelse och säker verifiering av identitet på mobila enheter", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Precise BioMatch Mobile (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-mobile/) gör det möjligt att på ett enkelt sätt integrera fingeravtrycksteknik i smartphones och surfplattor. En unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små touchsensorer i mobila miljöer. Mjukvaran ger snabb, noggrann och säker kontroll av användarens identitet vilket gör det bekvämt för konsumenterna att låsa upp sina mobila enheter eller identifiera sig för tjänster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari 2016 kl 08.00.