Precise BioMatch™ Mobile integrerad i smartphone från en kinesisk tillverkare

Precise Biometrics algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise BioMatch Mobile, har integrerats i en smartphone från en kinesisk mobiltelefontillverkare. Precise BioMatch Mobile används tillsammans med Qualcomm® Snapdragon Sense™ ID 3D fingeravtrycksteknik i telefonen.

Precise Biometrics räknar med att integrationen av Precise BioMatch Mobile ger royaltyintäkter med start under tredje kvartalet 2016. Värdet av royaltyintäkterna är baserat på antalet sensorer som använder Precise BioMatch Mobile och kan därför för tillfället inte prognostiseras.

Precise BioMatch Mobile (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller identifiera sig för tjänster. 

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2016 kl. 8.30.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com 

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com 

####

Qualcomm och Snapdragon är varumärken som tillhör Qualcomm Incorporated, och är registrerade I USA och i andra länder. Snapdragon Sense är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated. Qualcomm Snapdragon Sense ID 3D fingerprint är en produkt från Qualcomm Technologies, Inc.