Precise BioMatch Mobile integrerad i ytterligare en smartphone från Oppo

Precise Biometrics produkt för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise BioMatch™ Mobile, har genom samarbetet med Fingerprint Cards (FPC) integrerats i ytterligare en telefon från Oppo, R7 Plus.

"Precise BioMatch Mobile möjliggör bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för smartphones. Det är glädjande att Oppo fortsätter att använda vår teknik, vilket också visar på en positiv marknadsutveckling för fingeravtryckssensorer i mobila enheter, säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Integrationen ger licensintäkter med start under andra kvartalet 2015. Värdet av licensintäkterna är baserat på antalet sensorer som FPC levererar till mobiltelefontillverkaren och kan därför inte prognostiseras i dagsläget.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2015 kl. 15.15.