PRECISE BIOMETRICS ABs VALBEREDNING INFÖR BOLAGSSTÄMMAN 2015 ÄR KONSTITUERAD

Enligt beslut fattat på bolagets ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 ska en valberedning inrättas. Valberedningen ska bestå av en representant från vardera av de tre största aktieägarna per den 30 april 2014, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen konstituerades i juni 2014 och består av Torgils Knutsson Bonde (eget innehav), Robert Andersson (Limhamns Förvaltning AB) och Ole Søeberg (Skagen Fonder). Torgils Knutsson Bonde är utsedd till valberedningens ordförande.

Dessa representerar de största aktieägarna i bolaget per den 30 april 2014, som har accepterat medverkan i valberedningen. Dessutom ingår styrelsens ordförande, Torgny Hellström.

Valberedningen nås per e-mail på följande mailadress: valberedning2015@precisebiometrics.com