Precise Biometrics algoritmlösning integrerad i Fingerprint Cards biometriska modul FPC-BM

Precise BioMatch Embedded har genom samarbetet med Fingerprint Cards (FPC) integrerats i FPC-BM, en komplett biometrisk modullösning som kan användas för en rad nya applikationer, inom områden som passersystem, industri, medicinteknik, fordonsindustri samt sakernas internet (IoT).

"Den biometriska modulen FPC-BM är en innovativ produkt som underlättar integration av fingeravtrycksteknik för en rad nya produkter. Det finns en stor potential i den här marknaden. Precise BioMatch Embedded ger en överlägsen användarupplevelse för den här typen av resurssnåla miljöer", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

FPC-BM är en inbyggd biometrisk fingeravtryckslösning, färdig att användas direkt vid leverans, med en robust fingeravtryckssensor från FPC tillsammans med en biometrisk processor samt lagring av fingeravtryckstemplate. Lösningen kan användas fristående eller kopplad till ett värd-system som en enkelt integrerad, inbyggd lösning. FPC-BM kombinerar överlägsen prestanda med högkvalitativa komponenter för att erbjuda en universell inbyggd lösning för ökad säkerhet och användarvänlighet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2016 kl. 8.30.