Precise Biometrics avyttrar affärsområdet Mobile Smart Card Solutions till IDENTOS

Precise Biometrics har ingått ett avtal med tyska IDENTOS GmbH för övertagande av affärsområdet Mobile Smart Card Solutions vilket innefattar verksamheten avseende smartkortläsare under varumärket Tactivo™. Precise Biometrics ökar därmed fokus ytterligare på affärsområdet Fingerprint Technology och frigör resurser för utveckling och försäljning av fingeravtrycksteknik.

IDENTOS övertar per den 1 januari 2018 all verksamhet inom affärsområdet, vilket innefattar utveckling av nya smartkortläsare under varumärket Tactivo, patent, varumärkesrättigheter, tillverkning, försäljning och kundsupport. IDENTOS kommer successivt introduceras till befintliga kunder och partners under andra halvåret 2017. Befintlig personal inom affärsområdet Mobile Smart Card Solutions förflyttas till affärsområdet Fingerprint Technology. Som ersättning för den överlåtna verksamheten kommer IDENTOS under perioden 2018-2020 att betala kommission till Precise Biometrics på försäljning av Tactivo. Precise Biometrics bedömer att kommissionen inte kommer att ha någon väsentlig resultatpåverkan.

"Detta är en bra lösning för Precise Biometrics som gör att vi kan lägga fullt fokus på att utveckla vårt erbjudande inom affärsområdet Fingerprint Technology. Samtidigt är det en bra lösning för våra kunder och partners eftersom IDENTOS kommer att göra nödvändiga investeringar i nyutveckling av Tactivo produkter för att stödja framtida mobila enheter, säger Håkan Persson, VD på Precise Biometrics.  

"IDENTOS har lång erfarenhet av mobila kortläsare för mobil e-hälsa och myndigheter. Vi ser detta avtal som en utomordentlig möjlighet att vidareutveckla Tactivo i kombination med vår expertis inom mobila krypteringslösningar. Vi kommer att arbeta i nära samarbete med Precise Biometrics för att göra övertagandet av Tactivo så smidigt som möjligt för existerande kunder och partners", säger Robert Schneider, VD på IDENTOS.

Affärsområdet Mobile Smart Card Solutions kommer att särredovisas som avyttrad verksamhet. Omsättningen för affärsområdet Mobile Smart Card Solutions uppgick till 13,9 Mkr under helåret 2016. Omsättningen för kvarvarande verksamhet under 2017 bedöms bli i nivå med jämförbar omsättning för 2016, vilken uppgick till 83,3 Mkr. Bolaget förväntar sig fortsatt ett positivt rörelseresultat för kvarvarande verksamhet under helåret.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 14.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com 

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com Följ oss på LinkedIn (https://se.linkedin.com/company/precise-biometrics) och Twitter (https://twitter.com/pbiometrics).
OM IDENTOS
IDENTOS är en innovativ säkerhetsleverantör med verksamhet i Tyskland, Kanada och USA. Bolaget erbjuder produkter för säker mobil autentisering och information. Bolaget stöder reglerade branscher genom kritiska säkerhetslösningar som skyddar känslig data på mobila enheter. Detta inkluderar autentiseringsprodukter för integration med smarta kort samt mjuka certifikat som skapar en säker digital behörighet för användning i mobila enheter. IDENTOS erbjuder även säkra meddelandetjänster för mobila enheter och mobil datakryptering för lösningar som uppfyller de integritetskrav som ställs inom banksektorn, sjukvård och myndigheter. För mer information, vänligen besök https://identos.com Följ oss på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company-beta/5313735/) och Twitter (https://twitter.com/identos_inc).