Precise Biometrics bjuder in till interaktiv videopresentation av Q2 delårsrapporten 2023

Precise Biometrics (publ) släpper sin delårsrapport för Q2 och första halvåret 2023 den 15 augusti kl. 08:00. Bolaget kommer samtidigt att publicera interaktiva videointervjuer med VD Patrick Höijer samt CFO Annika Freij där de kommenterar rapporten. Det finns även en möjlighet att delta i en livesänd frågestund med Patrick Höijer och Annika Freij samma dag med start kl. 10:00.

Intervjuerna samt den livesända frågestunden är en del av det interaktiva videomaterial som skapats för att komplettera rapporten samt ge ytterligare fördjupning och bättre förståelse för bolagets verksamhet.

Investerare, analytiker och media är välkomna att på rapportdagen se videointervjuerna med Patrick Höijer och Annika Freij, samt delta i frågestunden, via den interaktiva videospelaren som nås här:

https://precisebiometrics.com/sv/investerare/ 

Ingen föranmälan krävs och frågor kan ställas direkt i chatten i den interaktiva videospelaren. Det finns även möjlighet att skicka in frågor i förhand till bolagets IR-brevlåda: investor@precisebiometrics.com.