Precise Biometrics CFO lämnar bolaget

Bo-Göran Jaxelius, CFO och medlem av ledningsgruppen, lämnar Precise Biometrics av familjeskäl. Bo-Göran Jaxelius kommer att fullfölja sina arbetsuppgifter tills han lämnar bolaget under sommaren. Rekryteringen av en ersättare är inledd.

"Bo-Göran Jaxelius har gjort ett jättebra jobb för bolaget. Jag beklagar att han valt att lämna Precise Biometrics men förstår och respekterar hans beslut att han måste prioritera familjen", säger Precise Biometrics VD Håkan Persson.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 kl. 08.00.