Precise Biometrics CFO lämnar bolaget

Tommy Nilsson, CFO och medlem av ledningsgruppen, har sagt upp sig och lämnar Precise Biometrics av personliga skäl. Tommy Nilsson kvarstår i tjänst tills en efterträdare är tillsatt. Bolaget inleder en rekryteringsprocess för att hitta hans efterträdare.

"Jag beklagar att Tommy valt att lämna Precise Biometrics men förstår och respekterar hans beslut", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2016 kl. 8.00.