PRECISE BIOMETRICS ERHÅLLER SIN FÖRSTA TACTIVO™-BESTÄLLNING FRÅN EN AV VÄRLDENS STÖRSTA FORDONSTILLVERKARE

Precise Biometrics (https://www.precisebiometrics.com), ett ledande innovationsföretag inom identifieringslösningar och utvecklare av  Tactivo™, ett smart mobilskal med både smartkorts- och fingeravtrycksidentifiering på mobila enheter, meddelade idag att de har säkrat sin första Tactivo-beställning. Beställaren är en världens största europeiska biltillverkare.

Den europeiska biltillverkaren använder redan smartkort för säkerhet vid datoraccess. Införskaffandet av Tactivo gör att företaget nu kan utnyttja sina befintliga säkerhetssystem och utveckla en säker lösning vid övergången från datorer till mobila enheter. Biltillverkaren har redan utvecklat flera applikationer för att kryptera dokument så att de kan lagras säkert. Eftersom företaget även överväger andra sätt att använda Tactivo, till exempel för säker surfning och säkra sätt att skicka meddelanden, anser Precise Biometrics att detta affärsförhållande har stor tillväxtpotential, allt eftersom Tactivo utvecklas vidare. Precise Biometrics förväntar sig att kunden ska ha börjat använda Tactivo under det tredje kvartalet 2012, och uppskattar ytterligare order, med en potential på upp till flera tusen enheter, under de följande månaderna.

"Vi är mycket stolta över att kunna kommunicera denna första Tactivo-order från en sådan framstående kund. Detta offentliggörande är helt i linje med våra tidigare kommunicerade utrullningsplaner som kommer att öka ytterligare under de kommande månaderna", säger Thomas Marschall, VD och koncernchef på Precise Biometrics AB.

Precise Biometrics ser fram emot många förstagångsbeställningar från olika kundsegment och regioner nu och framåt. Dessa första beställningar kommer att synas redan i tredje kvartalets resultat, men Precise Biometrics tror att en mer väsentlig effekt kommer under fjärde kvartalet.

Tactivo är en pålitlig och säker lösning för såväl den offentliga som den privata sektorns växande behov av att använda samma starka autentiseringsnivå på mobila plattformar och enheter som nu finns för stationära och bärbara datorer. Allt efter som organisationer och företag går över från bärbara datorer till mobila enheter, och använder både konventionella och molnbaserade fjärrtjänster, gör Tactivo att företagen kan ge sina anställda tillträde till resurser och data på ett väldigt säkert och praktiskt sätt.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2012 kl. 14:50.