Precise Biometrics får ny VD

Styrelsen för Precise Biometrics har beslutat att anlita en ny VD för att öka fokusen på tillväxt och för att positionera bolaget än bättre på den starkt växande mobilmarknaden.

Thomas Marschall, som har varit VD för Precise Biometrics sedan 2006, lämnar bolaget. Hans efterträdare, Håkan Persson, som har solid försäljnings- och ledningserfarenhet från närliggande branscher, hämtas in omedelbart för att under en övergångsperiod tillföra bolaget en fördjupad försäljningskompetens, samtidigt som styrelsen tillsammans med ett executive search-företag redan har påbörjat processen för att hitta en permanent VD för Precise Biometrics.
"Bolagets strategi ligger fast, precis som våra tillväxtmål. Precise Biometrics har under många år skapat en stabil grund för framtida utveckling. Nu är vi redo att ta nästa steg. Med bytet av VD vill styrelsen på ett snabbare sätt ta tillvara de möjligheter som finns på marknaden, och därvid säkerställa fortsatt momentum samt att bolaget till gagn för våra kunder, aktieägare och anställda drar nytta av den gynnsamma kapitalsituation", säger styrelsens ordförande Lisa Thorsted.
"Precise Biometrics är ett mycket spännande bolag med en teknologi som har stor potential. Ett ökat fokus på försäljning är en viktig nyckel för att realisera verksamhetens potential, och jag ser fram emot att bidra till detta tillsammans med övrig ledning och bolagets medarbetare", säger Håkan Persson, tillförordnad VD för Precise Biometrics från och med idag.

Om den avgående VDn säger styrelsens ordförande: "Thomas Marschall har genom åren gjort en betydande insats som vi är tacksamma för. Han har kommersialiserat bolagets teknologi och patent och utvecklat nya produkter till stöd för detta, bidragit till en stärkt partnerstruktur och partnerstrategi samt säkrat nödvändigt kapital för en fortsatt utvecklingen och positionering av bolaget".

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2013 kl. 15.15.