Precise Biometrics får order värd 2,4 MKR

Precise Biometrics har fått en order på hårdvara värd 2,4 Mkr i ett Match-on-Card-projekt för myndighetsanställda. Ordern är ännu en uppföljningsorder från en befintlig kund i Mellanöstern.

Leveransen består av Precise 200 MC, kombinerade fingeravtrycks- och smartkortläsare som ska användas tillsammans med Precise Match-on-Card™ i ett pågående ID-kortsprojekt för myndighetsanställda. Myndigheten är i en pågående utvidning av sitt interna ID-kortsprogram. Fingeravtrycksläsarna kommer att rullas ut i organisationen som en del i denna expansion.

Precise Match-on-Card™ innebär att fingeravtrycksinformation lagras och matchas på ett smartkort för att fastställa en persons identitet. Eftersom fingeravtrycksinformationen inte lämnar kortet, behövs ingen databas och kortinnehavarens integritet skyddas.

Myndigheten är kund hos Precise Biometrics sedan 2004 då den första volymordern av fingeravtrycksläsare levererades till ID-kortsprogrammet. Sedan dess har Precise Biometrics levererat läsare på regelbunden basis.

Lösningen är återigen levererad tillsammans med två samarbetspartners – en ledande global systemintegratör samt en lokal lösningspartner. Fingeravtrycksläsarna från Precise Biometrics kommer att levereras under tredje kvartalet, 2010.

Precise Biometrics har som leverantör av Match-on-Card för de nationella ID-korten i Qatar och Bahrain, liksom till andra myndighets- och företagskunder en mycket stark ställning i regionen.

Precise Biometrics har idag mer än 20 miljoner utrullade kortlicenser och nära 100 miljoner kontrakterade kortlicenser för sin Match-on-Card-teknik.