Precise Biometrics fokuserar verksamheten för att nå lönsamhet under 2015

Precise Biometrics fokuserar verksamheten för att nå lönsamhet under 2015 genom ökad marknadsnärvaro inom affärsområdet fingeravtrycksteknologi, effektivare utnyttjande av bolagets partnernätverk för försäljning av Tactivo™, samt minskade kostnader.

För att stärka bolagets position på den snabbt växande marknaden för fingeravtrycksteknologi i mobila enheter kommer bolagets utveckling, marknadsnärvaro och säljinsatser utökas med särskilt fokus på de asiatiska mobiltelefontillverkarna.

"Vi för en nära dialog med de viktiga aktörerna inom detta område och är väl positionerade för den väntade expansionen av fingeravtrycksläsare i mobila enheter", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Som tidigare kommunicerats ser bolaget en ökad efterfrågan på Tactivo bland annat från den europeiska företagsmarknaden. Under året har bolaget investerat i ett omfattande partner och distributionsnätverk för kostnadseffektiv försäljning av Tactivo mot amerikanska myndigheter, europeiska företag och myndigheter samt sjukvårdsmarknaden i Sverige och Storbritannien. Bolaget har dessutom etablerat samarbete med ett antal internationellt erkända teknik och lösningsleverantörer som Good Technology, AirWatch och Citrix som därmed kan erbjuda mobil access med Tactivo.

"Vårt nätverk av noga utvalda partners möjliggör bred och kostnadseffektiv försäljning och distribution av Tactivo tillsammans med konkreta affärslösningar för slutanvändarna. Vi ser ett stort behov i marknaden för Tactivo och kommer att fortsätta utveckla såväl samarbetet med partners som vårt produkterbjudande i linje med Apple's roadmap", fortsätter Håkan Persson.

Inom affärsområdet Desktop & Physical Access Solutions bedömer bolaget att efterfrågan framöver är oförändrad med leveranser till redan befintliga kunder.

Precise Biometrics rörelsekostnader beräknas minska med ca 15-17 MSEK på årsbasis med fullt genomslag under 2015. Förändringarna kommer att beröra konsulter samt ordinarie anställda, och kommer att genomföras under september månad. Åtgärderna kommer att medföra omstruktureringskostnader om ca 6 MSEK i tredje kvartalet 2014. I samband härmed kommer bolagets CFO, Patrik Norberg, och bolagets jurist, Anna Herdenberg att lämna bolaget. Efterträdare till CFO är ännu inte utsedd.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering kl. 08.30 den 27 augusti 2014.