Precise Biometrics: Företrädesemissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Precise Biometrics AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 29 maj 2023. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är 28 juni 2023. Utsökningsdagen är 30 juni 2023, varefter BTA omvandlas till aktier per 4 juli 2023.

Rådgivare

Precise Biometrics har anlitat Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.