Precise Biometrics förvärvar NexID Biometrics verksamhet och utökar sin branschledande fingeravtrycksmjukvara med liveness detection

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått avtal om förvärv av tillgångarna i NexID Biometrics, en specialist på biometriska lösningar för spoof mitigation och liveness detection, för 32 miljoner SEK kontant. Förvärvet kommer göra det möjligt för Precise Biometrics att snabbt utöka sitt erbjudande av lösningar för fingeravtrycksigenkänning med liveness detection vilket signifikant förbättrar säkerheten och möter kundernas krav på att förhindra bedrägerier. Förvärvet kommer skapa ytterligare tillväxtmöjligheter för Precise Biometrics på den snabbväxande marknaden för fingeravtrycksteknik. Precise Biometrics avser att finansiera förvärvet genom en riktad nyemission av aktier som ska genomföras så snart som möjligt.

Precise Biometrics stärker positionen som ledare inom fingeravtrycksmjukvara
NexID Biometrics utvecklar och licensierar mjukvara för liveness detection som ytterligare ökar säkerheten vid fingeravtrycksautentisering. Liveness detection motverkar möjligheten att lura en fingeravtryckslösning, genom exempelvis kopierade fingeravtryck, vilket markant minskar risken för bedrägerier. Förvärvet kommer ge Precise Biometrics tillgång till en mjukvarulösning för liveness detection som tagits fram genom tio års utveckling av ledande forskare inom spoofing och liveness detection. Förvärvet ger Precise Biometrics exklusiva rättigheter till en portfölj av elva godkända eller sökta proprietära och universitetslicensierade patent. Det ger även Precise Biometrics tillgång till en nära relation med Clarkson University, en av de ledande institutionerna för forskning inom biometrisk autentisering.
Förvärvet kommer göra det möjligt för Precise Biometrics att utöka sitt mjukvaruerbjudande för fingeravtrycksigenkänning med branschledande liveness detection för mobila och inbyggda enheter. Det kommer öka säkerheten för kunder och användare av fingeravtrycksteknik, utan att kompromissa med bekvämlighet och användarvänlighet. Förvärvet kommer medföra konkurrensfördelar, stärka bolagets position som ledare inom fingeravtrycksmjukvara och skapa ytterligare förutsättningar för tillväxt på den snabbväxande marknaden för fingeravtrycksteknik.
"Vi har haft ögonen på NexID Biometrics under en längre tid eftersom de har en kraftfull mjukvarulösning för liveness detection. Genom att integrera NexID Biometrics mjukvara med vår matchningsteknik, kommer vi utöka vårt erbjudande med funktionalitet inom anti-spoofing och därmed förbättra säkerheten. På detta sätt kan vi adressera framtida säkerhetskrav och framväxande standarder för biometrisk autentisering. Utöver sin branschledande teknik tillför NexID Biometrics värdefull kompetens till vår organisation och kommer att få stor betydelse i vårt fortsatta arbete att utveckla innovativ fingeravtrycksmjukvara", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.
"Kombinationen av våra respektive organisatoriska resurser och tekniker kommer att ge ett starkt tillskott till branschen för biometrisk autentisering genom att erbjuda ökad bekvämlighet och säkerhet för konsumenter som utför mobila betalningar med sina smartphones", säger Dr Stephanie Schuckers, VD för NexID Biometrics och medlem i Clarkson University fakultet.
E-handel och bedrägerier ökar behovet av säkra fingeravtryckslösningar
Bekvämlighet har varit den främsta tillväxtfaktorn för fingeravtrycksteknik, som har utvecklats från att vara en nischprodukt 2013 till att idag vara standard i de flesta mobila enheter. Marknadsanalytiker förutspår att antalet mobila enheter med fingeravtrycksteknik kommer att fördubblas och uppgå till mer än 1,5 miljarder enheter 2020. Ökningen av mobila betalningar och e-handel har lett till att antalet bedrägerier ökat och dessutom väntas fortsätta växa. Det ställer ytterligare krav på betalningsleverantörer att förbättra säkerheten vid betalningar. Det kommer leda till att säkerhet blir en avgörande faktor i valet av fingeravtryckslösningar. Genom att integrera liveness detection av fingeravtryck, en teknik som identifierar falska fingrar, kommer Precise Biometrics addera ytterligare säkerhet till sin fingeravtrycksmjukvara för att möta kundernas efterfrågan på säkra och bekväma fingeravtryckslösningar.
Integration av branschledande kompetenser kommer skapa omfattande synergier
NexID Biometrics har sitt huvudkontor i Potsdam, New York State, USA. Bolaget har lång erfarenhet av bearbetning och analys av fingeravtryck och kommer att bli en viktig del av Precise Biometrics forskning och utveckling. Precise Biometrics kommer fortsätta NexID Biometrics nära samarbete med Clarkson University, ett av fem universitet i USA:s Center for Identification Technology Research (CITeR), med ett forskningsprogram som fokuserar på biometrisk sårbarhet och intelligens. NexiD Biometrics vd, Stephanie Schuckers, är nuvarande chef för CITeR och kommer att verka som en rådgivare för Precise Biometrics i frågor rörande strategi och produktutveckling.
Mjukvaran för liveness detection kommer att optimeras för mobila enheter och kommer, efter att förvärvet har slutförts, att integreras i Precise BioMatch Mobile under första halvåret 2017. Utöver NexID Biometrics mjukvara för liveness detection, kommer Precise Biometrics att få tillgång till kompetens inom området anti-spoofing och databasinsamling av fingeravtryck. NexID Biometrics kommer även att tillföra värdefull försäljningserfarenhet av biometriska lösningar och kommer att bli Precise Biometrics bas för den amerikanska marknaden vilket ger bolaget möjlighet att ge bättre service till regionala kunder. Precise Biometrics har för avsikt att investera i och expandera den amerikanska verksamheten.
NexID Biometrics förväntade omsättning för 2016 är 2,7 miljoner SEK där bolaget gör en mindre vinst. Bolaget kommer att integreras i Precise Biometrics affärsområde Fingerprint Technology, inklusive tre heltidsanställda.

Villkor för och finansiering av förvärvet
Förvärvet, vilket utöver sedvanliga fullföljdsvillkor endast är villkorat av myndighetsgodkännande enligt den s.k. Bayh-Dole Act, förväntas kunna slutföras under första kvartalet 2017.

I syfte att finansiera förvärvet av NexID Biometrics och upprätthålla Precise Biometrics nuvarande finansiella ställning avser styrelsen att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2016, genomföra en riktad nyemission av aktier i syfte att erhålla en emissionslikvid om cirka 50 miljoner kronor före transaktionskostnader. Den riktade emissionen är avsedd att genomföras så snart som möjligt och Pareto Securities AB har utsetts till finansiell rådgivare i samband med den planerade emissionen.
Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2016 kl. 8.00.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com
OM NEXID BIOMETRICS
Men några av världens ledande auktoriteter inom anti-spoofing och biometrisk liveness detection bland bolagets grundare, är NexID Biometrics en ledande mjukvaru- och teknikleverantör till den biometriska autentiseringsbranschen. NexID utvecklar och licensierar mjukvara för liveness detection som, genom att motverka risker med falska fingeravtryck, gör det möjligt att genomföra autentisering av ett skannat fingeravtryck med högre noggrannhet och säkerhet. Företaget erbjuder också testning och analys av apparater för fingeravtrycksläsning för att identifiera existerande svagheter gentemot kända bedrägeristrategier. Mer information finns på: https://nexidbiometrics.com