PRECISE BIOMETRICS HAR ANSTÄLLT DANIEL EDLUND SOM CORPORATE MARKETING MANAGER

Precise Biometrics AB har anställt Daniel Edlund som Corporate Marketing Manager och medlem av ledningsgruppen. Rekryteringen är en del av bolagets ökade fokus på försäljning vilket är en viktig nyckel för att realisera verksamhetens potential.

"Daniel kommer att spela en viktig roll för att ytterligare förstärka vår kommersiella position och kunderbjudande", säger Håkan Persson, VD på Precise Biometrics.

Daniel Edlund är 34 år och civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han har över 10 års erfarenhet från marknadsföring och kommunikation inom informations- och telekombranschen. Daniel kommer närmast från rollen som kommunikationsdirektör på Huawei Technologies i Norden.

Ledningsgruppen utgörs nu av Håkan Persson, VD, Patrik Lindeberg, COO, Patrik Norberg, CFO, Anna Herdenberg, Corporate Counsel och Daniel Edlund, Corporate Marketing Manager.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juni 2014 kl. 08.00.