Precise Biometrics ingår avtal med Fingerprint Cards för smarta kort

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, utökar licensavtalet med Fingerprint Cards till att omfatta Precise BioMatch™ Embedded för smarta kort.

Det utökade licensavtalet genererar royaltyintäkter baserat på Fingerprint Cards försäljning av fingeravtryckssensorer för smarta kort som använder Precise BioMatch Embedded. Royaltyn är volymbaserad och kan inte prognosticeras i dagsläget.

"Det finns ett stort intresse av att integrera fingeravtrycksteknik inom nya produktområden. Det utökade avtalet med Fingerprint Cards, den största sensortillverkaren, bekräftar vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara och öppnar upp intressanta tillväxtmöjligheter inom smarta kort", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

"De kommande åren kommer smarta kort och andra nya marknader att bidra till en kraftigt ökad tillväxt i marknaden för fingeravtryckssensorer", säger Jörgen Lantto, VD för Fingerprint Cards. "Vår ambition är att ta den ledande positionen inom dessa nya områden på samma sätt som vi gjort inom smartphones. Vår ledande fingeravtryckssensorteknologi tillsammans med Precise Biometrics algoritm kommer att erbjuda marknadsledande prestanda", avslutar Jörgen Lantto."

Precise Biometrics har närmare 20 års erfarenhet av att utveckla fingeravtrycksmjukvara för små sensorer och har satt standarden för den bästa användarupplevelsen på mobila enheter. Bolagets mjukvara används dagligen hundratals miljoner gånger av människor över hela världen och finns integrerad i mobiltelefoner från över 25 mobiltelefontillverkare och i över 100 miljoner nationella id-kort.

Precise BioMatchTM Embedded (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-embedded/) är den ledande algoritmlösningen för bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för produkter med små sensorer och plattformar med begränsad processorkraft och minnesutrymme, till exempel smarta kort, wearables, lås och bilar.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2016 kl. 8.00.