Precise Biometrics ingår avtal med Flowscape Technology om besökshanteringssystem i USA

Precise Biometrics har ingått ett samarbetsavtal med Flowscape Technology AB ("Flowscape”), ett svenskt bolag som fokuserar på smarta kontorslösningar, om försäljning på den amerikanska marknaden. Samarbetet ligger i linje med Precise Biometrics strategi att etablera nya säljkanaler och ta marknadsandelar i USA.

Samarbetet innebär att Flowscape Technology kommer att marknadsföra samt agera som en återförsäljare av Precise Biometrics besökshanteringssystem för kontorskunder samt mot offentlig verksamhet i USA.

Flowscape Technology har genom sitt amerikanska dotterbolag Flowscape Inc. kontor i San Francisco och en etablerad försäljningsorganisation samt en existerande kundbas i landet. Målgruppen består av företag och verksamheter som använder bolagets olika tekniska lösningar för att optimera kontorsytor för bland annat hybridarbete.

Precise Biometrics besökshanteringssystem som i Norden marknadsförs under namnet EastCoast Visit, kommer i samband med detta att börja marknadsföras på den nordamerikanska marknaden under namnet YOUNiQ Visit.

Peter Reigo, VD för Flowscape, kommenterar:

“Flowscape och Precise Biometrics är två väletablerade företag inom sina respektive områden. Vi är glada över att ha inlett ett samarbete som stärker våra gemensamma ståndpunkter. Genom detta samarbete är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder tillgång till YOUNiQ Visit, Precise Biometrics högteknologiska system för besökshantering. Vi är fast beslutna att fortsätta leverera innovativa och högkvalitativa lösningar för att möta våra kunders behov inom det ständigt föränderliga fältet Workplace Management”.

Patrick Höijer, VD för Precise, kommenterar:

”Samarbetet med Flowscape Technology innebär en ny säljkanal för Precise på USA-marknaden, vilket är i linje med vår kommunicerade tillväxtstrategi. Vi ser USA som en prioriterad marknad för vårt erbjudande inom Digital Identity där besökshanteringssystemet Eastcoast Visit nu i samband med detta kommer säljas under det nya namnet YOUNiQ Visit. Genom partnerskapet kombinerar vi vår erfarenhet från att vara en ledande aktör inom besökshantering i Norden med Flowscapes expertis inom smarta kontorslösningar och befintliga närvaro i USA. Tillsammans kan vi erbjuda en förbättrad säkerhet och bekvämlighet på kundernas arbetsplatser.”

Om Flowscape Technology AB
Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för smarta kontor, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder den senaste sensorteknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för det hybrida arbetssättet. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com