Precise Biometrics ingår licensavtal för fingeravtrycksmjukvara med NXP

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, och NXP Semiconductors har ingått ett ramavtal för licensering av Precise Biometrics fingeravtrycksmjukvara. NXP kommer att förbättra säkerheten i sina fingeravtrycksläsare genom att integrera Precise Biometrics BioMatch™ mjukvara för fingeravtrycksigenkänning.

Det första affärsavtalet under ramavtalet omfattar licensiering av fingeravtrycksmjukvara som ska integreras i NXPs fingeravtrycksläsare. Affärsavtalet omfattar licensavgift per såld fingeravtryckssensor, avgift för support och underhåll samt ersättning för utvecklingskostnader. Affärsavtalet beräknas ge initiala intäkter med start under första kvartalet 2017. Licensavgiften per sensor är volymbaserad och kan inte prognostiseras i dagsläget.

"NXP Semiconductors är en ledare inom säkra uppkopplade lösningar för embedded-applikationer. Vi är glada över att ha tecknat detta ramavtal som öppnar möjligheter för fortsatt samarbete inom flera områden för säker identifiering och stärker vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara", säger Håkan Persson, VD på Precise Biometrics.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017, kl 15.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com 

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com Följ oss på LinkedIn (https://se.linkedin.com/company/precise-biometrics) och Twitter (https://twitter.com/pbiometrics).