Precise Biometrics ingår licensavtal med Betterlife

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett avtal med Betterlife för licensiering av Precise Biometrics algoritmlösningar för fingeravtrycksigenkänning, Precise BioMatch™ Mobile och Precise BioMatch™ Embedded.

Avtalet genererar royaltyintäkter baserat på försäljning av fingeravtryckssensorer från Betterlife med Precise Biometrics mjukvara. Royaltyn är volymbaserad och kan inte prognostiseras. Avtalet inkluderar en viss ersättning för förutbetald royalty och rätten att använda Precise Biometrics mjukvara, vilket ger intäkter med start under tredje kvartalet 2016.
"Vi ser framemot vårt samarbete med Betterlife som ytterligare stärker vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.
Precise BioMatch Mobile (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller identifiera sig för tjänster.
Precise BioMatch™ Embedded (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-embedded/) möjliggör bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning i produkter med små sensorer och begränsade plattformar, till exempel smarta kort, wearables och Internet of Things.
Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2016 kl. 8.00.