Precise Biometrics ingår licensavtal med EOSMEM

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett avtal med EOSMEM för licensiering av Precise Biometrics algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise BioMatch™ Mobile.

Licensavtalet genererar royaltyintäkter baserat på EOSMEMs försäljning av fingeravtryckssensorer med Precise BioMatch Mobile. Royaltyn är volymbaserad och kan inte prognostiseras. Avtalet omfattar även en mindre fast ersättning för rätten att använda Precise Biometrics mjukvara, vilket ger intäkter med start under andra kvartalet 2016.

"EOSMEM är en ny intressant sensortillverkare och vi ser framemot vårt samarbete som ytterligare stärker vår närvaro i Asien samt vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Precise BioMatch Mobile (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller identifiera sig för tjänster.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2016 kl. 8.30.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på; www.precisebiometrics.com (http://file///C:/Users/robertm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JO1QVNGA/www.precisebiometrics.com)