Precise Biometrics ingår licensavtal med FocalTech Systems

Precise Biometrics har ingått ett avtal med FocalTech Systems Co Ltd för licensiering av Precise Biometrics produkt för fingeravtrycksverifiering, Precise BioMatch™ Mobile.

Licensavtalet genererar royaltyintäkter baserat på FocalTechs försäljning av fingeravtryckssensorer med Precise BioMatch Mobile. Royaltyn är volymbaserad och kan inte prognosticeras i dagsläget. Avtalet omfattar även en mindre fast ersättning för rätten att använda Precise Biometrics mjukvara samt support och underhåll, vilket ger intäkter med start under fjärde kvartalet 2015.

"FocalTech är en av de ledande leverantörerna av touchpanel-lösningar. Avtalet med FocalTech stärker vår position som den ledande oberoende leverantören av mjukvara för fingeravtrycksverifiering i mobila enheter", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

"Avtalet med Precise Biometrics gör det möjligt att adressera den snabbväxande marknaden för fingeravtrycksteknik för mobila enheter i Kina. FocalTech har skeppat över 300 miljoner touch panel controllers och under 2015 har vi etablerat oss som den största leverantören globalt. Genom vår erfarenhet av att hantera leverantörskedjan inom mobilmarknaden kommer vi nu att accelerera försäljningen av fingeravtryckssensorer, säger MC Liao, President på FocalTech.

Precise BioMatchTM Mobile (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-mobile/) gör det möjligt att på ett enkelt sätt integrera fingeravtrycks-teknologi i smartphones och surfplattor. En unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små touchsensorer i mobila miljöer. Mjukvaran ger snabb, noggrann och säker kontroll av användarens identitet vilket gör det bekvämt för konsumenterna att låsa upp sina mobila enheter eller identifiera sig för tjänster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2015 kl. 11.30.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
 E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på; www.precisebiometrics.com (http://file///C:/Users/robertm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JO1QVNGA/www.precisebiometrics.com)

OM FOCALTECH SYSTEMS
FocalTech Systems Co., Ltd. är en pionjär inom touchpanel-lösningar och IC-drivers, specialiserade inom människa/maskin gränssnittsteknik. FocalTech är verksamma inom skärm- och sensorteknik, såsom multi-touch paneler och kapacitiva 2D/ 3D touch controllers. FocalTech driver omfattande utveckling och verksamhetsstyrning i både Taiwan och Kina. Mer information finns på; http://www.focaltech-electronics.com