Precise Biometrics ingår licensavtal med Gingytech

Precise Biometrics har ingått ett avtal med Gingy Technology Co. för licensiering av Precise Biometrics produkt för fingeravtrycksverifiering, Precise BioMatch™ Mobile.

Licensavtalet genererar royaltyintäkter baserat på Gingytechs försäljning av fingeravtryckssensorer med Precise BioMatch Mobile. Royaltyn är volymbaserad och kan inte prognosticeras i dagsläget. Avtalet omfattar även en mindre fast ersättning för rätten att använda Precise Biometrics mjukvara samt support och underhåll, vilket ger intäkter med start under fjärde kvartalet 2015.

"Gingytech är ett innovativt bolag med en intressant hybrid sensorteknologi. Avtalet med Gingytech stärker vår position som den ledande oberoende leverantören av mjukvara för fingeravtrycksverifiering i mobila enheter", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Kombinationen av vår hybrid sensorteknologi och Precise Biometrics marknadsledande fingeravtrycksmjukvara möjliggör fingeravtrycksigenkänning med hög prestanda på smartphones, säger Jason Wu, VD för Gingytech.

Precise BioMatchTM Mobile (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-mobile/) gör det möjligt att på ett enkelt sätt integrera fingeravtrycks-teknologi i smartphones och surfplattor. Lösningen bygger på en unik patentskyddad hybridalgoritm optimerad för små touchsensorer i mobila miljöer. Mjukvaran ger snabb, noggrann och säker kontroll av användarens identitet vilket gör det bekvämt för konsumenter att låsa upp sin mobila enhet och verifiera sig mot applikationer genom sitt fingeravtryck.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2016 kl. 13.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics 
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på; www.precisebiometrics.com
 (http://file///C:/Users/robertm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JO1QVNGA/www.precisebiometrics.com)OM GINGYTECH
Gingytech grundades 2008 och arbetar med att utveckla en ny innovativ hybrid sensorteknologi. Teknologin möjliggör fingeravtrycksigenkänning med blöta fingrar och kan detektera blodets syrenivå. Teknologin är anpassad för placering under glas. För mer information, vänligen besök www.gingytech.com.tw/en/