Precise Biometrics ingår licensavtal med IDEX

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett avtal med IDEX för licensiering av Precise Biometrics produktportfölj av algoritmlösningar för fingeravtrycksigenkänning.

Licensavtalet genererar royaltyintäkter baserat på IDEX försäljning av fingeravtryckssensorer som inkluderar Precise Biometrics algoritmlösningar. Royaltyn är volymbaserad och kan inte prognostiseras i dagsläget. Avtalet omfattar även en mindre fast ersättning för rätten att använda Precise Biometrics mjukvara, vilket ger intäkter med start under andra kvartalet 2016.

"IDEX är en av de mest lovande sensortillverkarna och vi är glada över att påbörja detta samarbete vilket ytterligare stärker vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

"Precise Biometrics erbjuder branschledande algoritmlösningar för en mängd olika applikationer. Vi samarbetar avseende ett antal specifika marknadsmöjligheter tillsammans med Precise Biometrics", säger Hemant Mardia, VD för IDEX.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 kl. 8.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på; www.precisebiometrics.com (http://file///C:/Users/robertm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JO1QVNGA/www.precisebiometrics.com)

OM IDEX
IDEX har utvecklat världens mest avancerade teknik för bildbehandling, igenkänning och autentisering av fingeravtryck. IDEX innovativa immaterialrättigheter (IR) skyddas av en omfattande portfölj av 47 godkända och ansökta patentfamiljer vilket fortsätter att växa genom fortsatt innovation. IDEX affärsmodell är baserad på att utveckla innovativa immaterialrättigheter och fingeravtryckssensorer vilka IDEX säljer och licensierar till OEM partners. Dessa partners använder IDEX immaterialrättigheter i en rad biometriska produkter. Dessa kunder köper antingen IDEX fingeravtryckssensorer eller betalar royalty på de produkter de producerar. IDEX adresserbara marknad består av flera miljarder enheter fördelat på tre nyckelmarknader; Mobile Devices, ID security & Smart Cards samt Internet of Things. IDEX har en spännande och konkurrenskraftig roadmap av färdiga produkter som inkluderar swipesensorer, kostnadseffektiva touchsensorer och en unik underglaslösning.

Bolaget arbetar med att kommersialisera dessa produkter och har nyligen annonserat ett antal viktiga OEM samarbeten och design wins. IDEX ASA (IDEX) är ett publikt noterad bolag på OSLO börsen och grundades 1995. För mer information vänligen besök www.idex.no eller kontakta IDEX på hk(at)idex.no