Precise Biometrics ingår licensavtal med InvenSense, Inc.

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett kommersiellt licens- och distributionsavtal med InvenSense, Inc. för licensiering av bolagets algoritmlösningar för fingeravtrycksigenkänning, Precise BioMatch™ Mobile och Precise BioMatch™ Embedded.

Avtalet omfattar licensavgifter per såld fingeravtryckssensor, en årlig avgift för rättigheten att använda algoritmlösningarna samt en årlig avgift för support och underhåll. Licensavgiften per sensor är volymbaserad och kan inte prognostiseras i dagsläget. Avtalet beräknas ge intäkter med start under fjärde kvartalet 2016.

"Vi är glada att InvenSense Inc. har valt vår fingeravtrycksmjukvara för att tillhandahålla den bästa användarupplevelsen och säkerheten i sina ultraljudsbaserade fingeravtryckslösningar. Samarbetet stärker vår position som den ledande leverantören av  fingeravtrycksmjukvara", säger Håkan Persson, VD på Precise Biometrics.

"Precise Biometrics ledande fingeravtrycksmjukvara gör dem till den perfekta partnern inom biometrisk autentisering för att ta vår ultraljudsbaserade fingeravtryckslösning till marknaden. Samarbetet, tillsammans med våra sensorers förmåga att läsa av fingeravtryck genom glas, metall eller plast, öppnar upp både mobil- och embedded-marknaden för oss", säger Eitan Medina, marknadsdirektör på InvenSense, Inc.  
Precise BioMatch™ Mobile (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller identifiera sig för tjänster.  

Precise BioMatch™ Embedded (http://media.ne.cision.com/l/araqkhtt/precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-embedded/) möjliggör bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning i produkter med små sensorer och begränsade plattformar, till exempel smarta kort, wearables och Internet of Things.
Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016, kl 14.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com 

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com 

OM INVENSENSE
InvenSense, Inc. (NYSE: INVN) är världens ledande tillverkare av MEMS sensorplatformar. Under visionen Sensing Everything™ fokuserar InvenSenses på att leverera integrerade rörelse- och ljudlösningar till både konsumentelektronik- och industrimarknaden.
Vår lösning kombinerar MEMS-sensorer (Micro Electrical Mechanical Systems), såsom accelerometrar, gyroskop, kompass och mikrofoner, med proprietära algoritmer och inbyggda program som på ett intelligent sätt bearbetar, syntetiserar och kalibrerar sensorernas output för att på så sätt maximera utfall och noggrannhet. InvenSenses plattform för rörelsespårning, audio- och lägesbestämning samt tjänster finns i mobila enheter, wearables, smarta hem samt i industri-, fordons- och IoT-produkter. InvenSenses huvudkontor är beläget i San Jose, Kalifornien och företaget har kontor över hela världen. För mer information, besök www.invensense.com och http://www.coursaretail.com (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.coursaretail.com&esheet=51390826&newsitemid=20160728005571&lan=en-US&anchor=http%3A%2F%2Fwww.coursaretail.com&index=4&md5=28a4ff06eeb38d9f0c29934ac0333a89)