Precise Biometrics ingår licensavtal med J-Metrics

Precise Biometrics har ingått ett avtal med J-Metrics för licensiering av Precise Biometrics produkt för fingeravtrycksverifiering, Precise BioMatch™ Mobile.

Licensavtalet genererar royaltyintäkter baserat på J-Metrics försäljning av fingeravtryckssensorer med Precise BioMatch Mobile. Royaltyn är volymbaserad och kan inte prognosticeras i dagsläget. Avtalet omfattar även en mindre fast ersättning för rätten att använda Precise Biometrics mjukvara samt support och underhåll, vilket ger intäkter med start under fjärde kvartalet 2015.

"Avtalet med J-Metrics stärker vår närvaro i Asien samt vår position som den ledande oberoende leverantören av mjukvara för fingeravtrycksverifiering i mobila enheter", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Samarbetet med Precise Biometrics säkerställer att vi kan erbjuda en konkurrenskraftig helhetslösning för fingeravtrycksigenkänning på mobila enheter, säger Stan Liu, VD för J-Metrics.

Precise BioMatchTM Mobile (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-mobile/) gör det möjligt att på ett enkelt sätt integrera fingeravtrycks-teknologi i smartphones och surfplattor. Lösningen bygger på en unik patentskyddad hybridalgoritm optimerad för små touchsensorer i mobila miljöer. Mjukvaran ger snabb, noggrann och säker kontroll av användarens identitet vilket gör det bekvämt för konsumenter att låsa upp sin mobila enhet och verifiera sig mot applikationer genom sitt fingeravtryck.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2016 kl. 8.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på; www.precisebiometrics.com (http://file///C:/Users/robertm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JO1QVNGA/www.precisebiometrics.com)

OM J-METRICS
J-Metrics grundades 2008 i Taiwan. J-Metrics utvecklar små energieffektiva lösningar för datalagring, fingeravtrycksidentifiering, mikrokontroller, sensorer, mjukvara och hårdvara som möter kundernas krav på bekvämlighet och användarvänlighet. För mer information, vänligen besök www.j-metrics.com/en/