Precise Biometrics ingår licensavtal med MStar

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett avtal med MStar för licensiering av Precise Biometrics algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise BioMatch™ Mobile.

Licensavtalet genererar royaltyintäkter baserat på MStars försäljning av fingeravtryckssensorer med Precise BioMatch Mobile. Royaltyn är volymbaserad och kan inte prognostiseras i dagsläget. Avtalet omfattar även en mindre fast ersättning för rätten att använda Precise Biometrics mjukvara, vilket ger intäkter med start under första kvartalet 2016.

"MStar är ett betydelsefullt bolag inom touchpaneler. Vi ser fram emot samarbetet vilket ytterligare stärker vår närvaro i Asien samt vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Precise Biometrics utvecklar och säljer branschens ledande fingeravtrycksmjukvara. Avtalet gör det möjligt för oss att erbjuda ledande fingeravtryckslösningar som ger bekväm och säker verifiering av människors identitet på mobila enheter. De nya fingeravtrycksprodukterna kommer att ytterligare stärka vår position inom marknaden för touchpaneler, vilken har samma kundbas, säger SY-Lin, direktör för Touch Business Unit på MStar.

Precise BioMatch Mobile (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller identifiera sig för tjänster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2016 kl. 8.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på; www.precisebiometrics.com (http://file:///C:/Users/robertm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JO1QVNGA/www.precisebiometrics.com)

OM MStar Semiconductor, Inc.
MStar Semiconductor, Inc. är en ledare inom applikationsspecifik IC-design och fokuserar på konsumentelektronikprodukter och kommunikationsapplikationer. MStar har etablerat ett starkt varumärke och en ledande roll inom styrenheter för LCD:er, analog- och digital-tv samt tv-mottagare genom att dra nytta av bolagets expertis inom design, innovation och kundfokuserade tjänster. MStar grundades 2002 och har huvudkontor i Taiwan. Bolaget har global forskning, utveckling och kundtjänst för att erbjuda ett stort utbud av lösningar för olika konsumentelektronikapplikationer. För mer information, vänligen besök http://www.mstarsemi.com/