Precise Biometrics ingår licensavtal med Oberthur Technologies för säker fingeravtrycksigenkänning i eSE

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett avtal med Oberthur Technologies (OT), en ledande global leverantör av inbyggd säkerhetsmjukvara, produkter, tjänster och lösningar, för licensiering av Precise BioMatch™ Embedded. Avtalet omfattar integration av Precise Biometrics ledande lösning för fingeravtrycksigenkänning i PEARL by OT®, den mest avancerade inbyggda secure element-lösningen (eSE) för multiapplikationer på marknaden för mobiler, M2M och IoT-enheter. Lösningen ger ett extra lager av säkerhet för biometrisk autentisering och möjliggör enkel användning av säkra tjänster med fingeravtrycksteknik, såsom mobila betalningar.

Licensavtalet genererar royaltyintäkter baserat på försäljning av secure elements från OT som levereras med Precis BioMatch Embedded. Royaltyn är volymbaserad och kan inte prognosticera i dagsläget. Avtalet omfattar även en mindre fast ersättning för rätten att använda Precise Biometrics mjukvara, vilket ger intäkter med start under första kvartalet 2016.
Partnerskapet med Precise Biometrics gör det möjligt för OT att erbjuda bekväm och säker fingeravtrycksidentifiering för anslutning, autentisering och betalningar i alla typer av enheter, såsom smartphones, surfplattor, wearables, fordon eller andra typer av enheter som används av konsumenter eller företag. Integrationen av algoritmer för fingeravtrycksmatchning i OT:s  eSE-lösning gör det möjligt att genomföra fingeravtrycksverifikationen inuti eSE-lösningen, där användarens biometriska data redan är lagrad på ett säkert sätt. Det förhindrar att användarens biometriska data riskerar att exponeras utanför eSE:n. 
"Den snabba tillväxten av mobila betalningar driver efterfrågan på säker mobil autentisering. Vår branschledande förmåga att erbjuda fingeravtryckslösningar med hög prestanda för plattformar med begränsad processorkraft och minnesutrymme möjliggör nya tillämpningar där bekväm och säker autentisering är ett krav. Samarbetet med OT är ett stort steg mot att ta sådana lösningar till marknaden och samtidigt säkra användarnas identitet", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.  
"Användningen av biometriska data är idag det effektivaste sättet att autentisera användare, samtidigt som det bjuder på säkerhetsmässiga utmaningar. Det är därför kritiskt att kombinera de mest avancerade teknikerna för att skydda användarnas biometriska data. Partnerskapet med Precise Biometrics gör möjligt för oss att ytterligare öka säkerheten i mobila, M2M- och IoT-enheter genom att integrera industrins ledande mjukvara för fingeravtrycksigenkänning i vårt PEARL by OT® erbjudande.", säger Marc Bertin, CTO för OT.
PEARL by OT® (http://www.oberthur.com/use-cases/secure-mobile-services/) är det säkraste möjliga stället att lagra hemlig information och använda känsliga applikationer. Det erbjuder den hittills högsta uppnåbara säkerhetsnivån och det största minnet på marknaden för enkel implementering av säkra kontaktlösa mobilbetalningar, överföringar, applikationer för myndigheter och motorfordon samt säker tillgång till onlinetjänster för både företag och konsumenter. Med Precise BioMatch Embedded kommer lösningen att erbjuda snabbare, noggrann och säker verifiering av användarens identitet, och skapa en bekväm användarupplevelse vid autentisering mot enheter eller tjänster. Precise BioMatch Embedded (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-embedded/) är den ledande algoritmlösningen för bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för produkter såsom smarta kort, wearables, lås och bilar.   
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2016 kl. 7.45.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, CEO, Precise Biometrics AB
Telefon; +46 46 31 11 05 eller +46 734 35 11 05
 E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på; www.precisebiometrics.com
 (http://file///C:/Users/robertm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JO1QVNGA/www.precisebiometrics.com)OM OBERTHUR TECHNOLOGIES
OT är ledande inom inbyggd digital säkerhet som skyddar dig när du ansluter, autentiserar eller betalar. OT är strategiskt positionerat på marknader med hög tillväxt och erbjuder inbyggda mjukvarulösningar för säkra slutanvändarenheter, såväl som associerade lösningar för fjärrstyrning till internationella kunder, som inkluderar banker och finansiella institutioner, mobiloperatörer, myndigheter och regeringar samt tillverkare av tillhörande objekt och utrustning. OT har över 6 300 anställda globalt, inklusive nästan 700 personer inom F&U. Med en global närvaro och fyra regionala hubbar för säker tillverkning och 39 center för säker service, servar OT:s internationella nätverk kunder i 140 länder. För mer information, besök www.oberthur.com