Precise Biometrics ingår licensavtal med Shanghai OXi Technology Ltd

Precise Biometrics har ingått ett avtal med Shanghai OXi Technology Ltd för licensiering av Precise Biometrics produkter för fingeravtrycksverifiering, Precise BioMatch™ Mobile.

Licensavtalet genererar royaltyintäkter baserat på OXis försäljning av fingeravtryckssensorer med Precise BioMatch Mobile. Royaltyn är volymbaserad och kan inte prognosticeras i dagsläget. Avtalet omfattar även en mindre fast ersättning för rätten att använda Precise Biometrics mjukvara samt support och underhåll, vilket ger intäkter med start under fjärde kvartalet 2015.

"Avtalet med OXi stärker vår position som den ledande oberoende leverantören av mjukvara för fingeravtrycksverifiering i mobila enheter. OXi är en kinesisk tillverkare med en innovativ sensorteknik", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

"Vi är övertygade om att samarbetet med Precise Biometrics kommer att ge oss en konkurrenskraftig biometrilösning för sensormarknaden", säger Hong Zhu, VD för OXi Technology.

Precise BioMatchTM Mobile (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-mobile/) gör det möjligt att på ett enkelt sätt integrera fingeravtrycks-teknologi i smartphones och surfplattor. En unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små touchsensorer i mobila miljöer. Mjukvaran ger snabb, noggrann och säker kontroll av användarens identitet vilket gör det bekvämt för konsumenterna att låsa upp sina mobila enheter eller identifiera sig för tjänster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2015 kl. 11.00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns på; www.precisebiometrics.com (http://file:///C:/Users/robertm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JO1QVNGA/www.precisebiometrics.com)

OM OXI TECHNOLOGY
OXi Technology är en tillverkare av biometriska sensorer med säte i Shanghai, Zhangjiang hi-tech park. OXi levererar biometriska sensorer och lösningar baserade på bolagets unika TFT Thin Optical Touch technology, vilken kombinerar högkvalitativa bilder med kostnadseffektivitet. OXi specialiserar sig på att integrera IC-design med glasteknologi. OXi levererar produkter för mobil-, industri- och myndighetsmarknaden.