Precise Biometrics ingår utökat licensavtal med befintlig sensorkund med garanterad licensintäkt om minst 17,5 miljoner SEK under 2 år

Precise Biometrics, marknadsledare inom fingeravtrycksmjukvara, har ingått ett utökat licens- och distributionsavtal med en befintlig sensorkund med en garanterad licensintäkt om sammanlagt minst 17,5 miljoner SEK under 2017 och 2018. Avtalet omfattar licensiering av bolagets algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter, Precise BioMatch™ Mobile.

Det utökade licensavtalet ger intäkter på 17,5 miljoner SEK för ett förutbestämt antal licenser under en tvåårsperiod och ersätter det befintliga avtalet under den här perioden som garanterade intäkter motsvarande 1,5 miljoner SEK för rätten att använda Precise Biometrics mjukvara. Det nya avtalet kommer att intäktsföras jämnt under 2017 och 2018. Avtalet kan komma att generera ytterligare intäkter, förutsatt att kundens försäljningsvolymer överskrider antalet förutbestämda licenser i avtalet.

"Vi är glada över att ha ingått detta avtal som ytterligare stärker samarbetet med vår kund, samtidigt som vi säkrar betydande intäkter för de kommande två åren. Avtalet understryker tillväxten i marknaden och bekräftar vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara, säger Håkan Persson, VD på Precise Biometrics. 

Precise BioMatch™ Mobile (https://precisebiometrics.com/fingerprint-technology/precise-biomatch-mobile/) är den ledande algoritmlösningen för bekväm och säker fingeravtrycksigenkänning för mobiltelefoner och tablets. En unik patentskyddad hybridalgoritm optimerar lösningen för små fingeravtryckssensorer och plattformar med begränsad processorkraft och minnesutrymme. Precise BioMatch Mobile ger snabb, noggrann och säker kontroll av användarens identitet, vilket gör det bekvämt att låsa upp mobila enheter eller identifiera sig för tjänster.  

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2017, kl 15.50.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics 
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com 
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com Följ oss på LinkedIn (https://se.linkedin.com/company/precise-biometrics) och Twitter (https://twitter.com/pbiometrics).