Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet – Bokslutskommuniké för 2011

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2011
 • Koncernens nettoomsättning för året uppgick till 21,6 Mkr (44,9) och för fjärde kvartalet till 4,8 Mkr (6,3).
 • Resultatet för räkenskapsåret uppgick till -33,2 Mkr (-14,6) efter skatt och för fjärde kvartalet till -9,2 Mkr (-4,4).
 • Resultat per aktie för räkenskapsåret uppgick till -0,20 kr (-0,11) och för fjärde kvartalet till -0,05 kr (-0,03).
 • Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets slut till 28,9 Mkr (24,5).

Väsentliga händelser under året

 • Precise Biometrics uppnådde toppranking i det amerikanska MINEX II, det viktigaste interoperabilitetstestet för standardiserad Match-on-Card. Detta har ytterligare stärkt Precise Biometrics position på den viktiga amerikanska myndighetsmarknaden.

 • Precise Match-on-Card™ blev utvalt för nigerianskt nationellt ID-kort. Kortet kommer att användas både som ID-kort och bankkort. När det gäller nationella ID-kortsprojekt är det förväntade ordervärdet det hittills största för Precise Biometrics.

 • Precise Biometrics har ingått flera strategiskt viktiga partnerskap uder året. Giesecke & Devrient (G&D) har getts rätten att använda Precise Match-on-Card™ på sina smartkort. GD Burti har utsetts till exklusiv återförsäljare av fingeravtrycks- och smartkortsläsare i Brasilien. NXP har getts rätten att använda Precise Biometrics Match-on-Card-teknik på deras chip för smarta ID-kort.

 • Precise Biometrics släppte en ny produktfamilj med fingeravtrycksläsare – Precise Sense™ -som är inriktad på volymförsäljning mot bank- och företagssegmenten.

 • Precise Biometrics lanserade ny mjukvaruprodukt, Precise BioMatch™ Embedded, som gör det möjligt för hårdvarutillverkare att på ett snabbt sätt integrera fingeravtrycksbiometri i sina produkter.

 • Företaget har under året fortsatt att bygga upp och förstärka organisationen med primärt fokus på rekrytering av marknads- och säljkompetens till bolagets största marknad – USA.

 • Precise Biometrics har under året genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken bolaget tillförts 48,6 Mkr efter emissionskostnader. Emissionen tecknades till 119% och genomfördes som en del av bolagets strategiska plan – Plan 2015.

Väsentliga händelser efter årets slut

· Precise Biometrics lanserar ett smart skal med inbyggd smartkorts- och fingeravtrycksläsare. Under 2012 och 2013 kommer de smarta skalen erbjudas för de populäraste varumärkena av smarta mobiltelefoner och surfplattor.