Precise Biometrics lanserar Tactivo™ för iPhone och iPad globalt

Precise Biometrics (https://www.precisebiometrics.com) produkter för mobil säkerhet för smartphones och surfplattor, Tactivo (https://www.precisebiometrics.com/tactivo), ( http://Tactivo (https://www.precisebiometrics.com/tactivo), ) har nu blivit certifierad av Apple. Den första volymen av Tactivo för iPhone har redan levererats från bolagets nya produktionspartner Flextronics i USA. Precise Biometrics uppskattar att första orderna av Tactivo för iPhone kommer under sommaren 2012.

[image]"Tactivo är en unik milstolpe i företagets historia. Vi har under flera år jobbat med att identifiera kommersiella möjligheter där vår kärnteknik och kompetens skulle kunna tillämpas utanför vår traditionella kundbas. Tydliga indikationer från kunder, även utanför myndighetssegmentet, antyder att vi nu är på rätt spår och att vi har hittat ett nytt och viktigt tillväxtområde, säger Thomas Marschall, VD och koncernchef på Precise Biometrics.

Tactivo är ett smart mobilskal för surfplattor och smartphones med inbygggd fingeravtrycks- och smartkortsläsare. Tillsammans med olika typer av appar gör Tactivo det möjligt för myndigheter och företag att bihålla en hög säkerhet när anställda använder mobila enheter för att nå känslig information.

Första generationen av Tactivo lanseras för iPhone 4S och iPhone 4. Apple har nu certifierat Tactivo inom sitt Made For iPhone-program (MFi). Redan efter sommaren kommer Precise Biometrics även att lansera Tactivo för iPad.

Tactivo erbjuder en unik ökning av de redan befintliga säkerhetsfunktionerna i iPhone och iPad. Det finns stort intresse från myndigheter, företag och sjukvård runt om i världen som vill använda iPhone och iPad för att kunna arbeta mer effektivt utanför den traditionella kontorsmiljön. Denna trend av högre produktivitet avspeglar sig tydligt i det intresse som Tactivo redan har fått inom just dessa segment. Precise Biometrics jobbar för närvarande väldigt aktivt med sälj- och marknadsrelaterade insatser mot myndigheter, företag och sjukvård. Kund- och partnerpresentationer pågår runt om i världen samtidigt som den första volymen av Tactivo är levererad från produktionspartnern Flextronics i USA.

Precise Biometrics app, BioSecrets, finns nu tillgänglig på Apples App Store. Tillsammans med Tactivo möjliggör appen att lösenord och annan känslig information kan sparas säkert i iPhone 4S och iPhone 4. Fler appar, både egenutvecklade och partnerappar, kommer kontinuerligt lanseras under den närmsta tiden.

"Vi förväntar oss omfattande försäljning av både Tactivo för iPhone och Tactivo för iPad under 2012", säger Thomas Marschall, VD och koncernchef på Precise Biometrics. "Vi lägger stora resurser på försäljning och marknadsföring och som ett led i detta lanseras vi i dag en ny företagsprofil samt ny hemsida. I dag inleds också försäljning på vår webbshop www.idapps.com Initialt är försäljningen endast är öppen för den amerikanska marknaden. Med idApps (http://www.idApps.com) vill vi göra det möjligt för konsumenter att köpa mindre volymer av Tactivo direkt ifrån oss. Syftet är att utnyttja den världsomfattande Bring-Your-Own-Device-trenden (BYOD) som innebär att anställda använder egna smartphones och surfplattor på jobbet för att i nästa led inspirera arbetsgivaren att köpa större kvantiteter av produkten", avslutar Thomas Marschall.

iPhone and iPad är registrerade varumärken i USA och andra länder för för Apple Inc.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligtlagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2012 kl. 08:00