Precise Biometrics nyemission övertecknad

Precise Biometrics har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs cirka 54,4 Mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 139,6% och genomfördes med huvudsyfte att möjliggöra fortsatt marknadsföring, försäljning samt vidareutveckling av Tactivo™, men även produktutveckling för andra varumärken av smartphones och surfplattor. Vidare har nyemissionen genomförts för att säkerställa ett mer kostnadseffektivt alternativ till den kreditfacilitet som upptogs i mars 2012.

Sammanlagt tecknades 72 300 129 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 95,7% av antalet aktier. Vidare tecknades 33 221 514 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 44,0% av antalet aktier.
Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 75 578 048 till 264 523 168. Genom nyemissionen ökar Precise Biometrics aktiekapital med 30 231 219 kr till 105 809 267 kr.

"Jag är mycket nöjd över det stöd som våra aktieägare har och det förtroende de visar för våra framtidsplaner. Det nyemitterade kapitalet möjliggör nu att vi kan intensifiera våra satsningar inom mobilsektorn och på produktfamiljen Tactivo™", kommenterar Thomas Marschall VD och koncernchef för Precise Biometrics.
De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 9 oktober 2012. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX omkring den 30 oktober 2012.

Finansiell rådgivare
Remium Nordic AB har agerat finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband med företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2012 kl. 08:00