Precise Biometrics nyemission övertecknad

Precise Biometrics har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 54,0 Mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 118,9% och genomfördes som en del av Bolagets affärsplan – Plan 2015 – som primärt innefattar utökade satsningar inom försäljning, marknadsföring samt produktutveckling mot biometriska lösningar för SmartPhones och Tablet PCs.

Sammanlagt tecknades 51 039 553 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 94,6% av antalet aktier. Vidare tecknades 13 132 983 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 24,3% av antalet aktier.
Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 53 984 320 till 188 945 120. Genom nyemissionen ökar Precise Biometrics aktiekapital med 21 593 728 kr till 75 578 048 kr.
I en kommentar säger Precise Biometrics VD Thomas Marschall:

–          Jag är väldigt nöjd med utfallet i emissionen och att våra planer för framtiden har sådant stort stöd hos hos vår aktieägare. Det nyemitterade kapitalet möjliggör offensiva satsningar inom våra prioriterade marknader – en förutsättning för att vi ska uppnå målen i vår "Plan 2015".

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 27 maj 2011. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX omkring den 20 juni 2011.

Finansiell rådgivare
Remium AB har agerat finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband med företrädesemissionen.