PRECISE BIOMETRICS NYEMISSION ÖVERTECKNAD

Precise Biometrics har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs cirka 54,7 Mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 169,4% och genomfördes för att finansiera nya order som medför ökad rörelsekapitalbindning, vidareutveckla Tactivo™ genom ökade resurser till produktion, produktutveckling och sälj- och marknadsarbete runtom i världen.

Sammanlagt tecknades 57 492 826 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 97,8% av antalet aktier. Vidare tecknades 42 084 637 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 71,6% av antalet aktier.
Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 58 782 926 till 323 306 094. Genom nyemissionen ökar Precise Biometrics aktiekapital med 16 459 219,34 kr till 90 525 706,38 kr.

"Jag är mycket nöjd med det fortsatta stödet från våra aktieägare. Det nyemitterade kapitalet gör att vi kan bibehålla en fortsatt hög fart inom båda våra affärsområden", kommenterar Thomas Marschall VD och koncernchef för Precise Biometrics.
De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 31 maj 2013. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX omkring den 24 juni 2013.

Finansiell rådgivare
Remium Nordic AB har agerat finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband med företrädesemissionen.
       

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering kl. 08.00 den 31 maj 2013.

            

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com