Precise Biometrics omorganiserar inom Digital Identity för att stärka den kommersiella organisationen

Precise offentliggör idag en strategisk omorganisation för att stärka bolagets försäljningsarbete inom affärsområdet Digital Identity. Förändringen innebär att Precise slår samman funktionerna inom försäljning, kundservice och R&D för EastCoast, tjänster inom besökshantering, med motsvarande funktioner inom YOUNiQ, biometriska accesstjänster. Genom initiativen stärks säljkanalerna för båda tjänsterna samtidigt som organisationen optimeras.

Förändringarna innebär att de respektive funktioner under EastCoast och YOUNiQ för försäljning, kundservice och R&D som tidigare drivits som separata enheter, slås samman.

”Fusionen av funktionerna utgör ett viktigt strategiskt steg i att fortsätta växa inom Digital Identity. Genom att kombinera säljkanaler och kompetenser inom försäljning och R&D utökar vi den säljkår som kan sälja våra båda tjänsteområden. Detta ger oss bättre korsförsäljningsmöjligheter och en stärkt produktutveckling inom affärsområdet”, säger Patrick Höijer, VD för Precise.

Omorganisationen genomförs från och med 1 januari 2023 och väntas leda till minskade operativa kostnader för helåret 2023 om cirka 5 MSEK.