Precise Biometrics överens med amerikansk mobiloperatör om justering av priser

I mars i år erhöll Precise Biometrics en större order av den mobila smartkortsläsaren Tactivo™ från en av USA:s största mobiloperatörer. Under sommaren har Precise Biometrics justerat försäljningspriserna på Tactivo, och bolaget och kunden har därför nu kommit överens om en retroaktiv prisreduktion.

Prisreduktionen för kunden kommer att ha en negativ påverkan på Precise Biometrics omsättning för det fjärde kvartalet motsvarande cirka 2 miljoner kronor.

– Vi har sänkt priset på Tactivo under året som ett resultat av löpande marknadsanalyser och diskussioner med våra partners. Vår hittills största Tactivokund har nu också fått ta del av denna prissänkning. Vi ser fortsatt stor potential för Tactivo på den amerikanska marknaden, och får positiva signaler från kunder och partners där, säger Håkan Persson, tillförordnad VD och koncernchef för Precise Biometrics.

Potentialen på myndighetsmarknaden i USA är relaterad till nya krav på identitetskontroll vid fjärranslutning på mobila enheter bland statligt anställda och underleverantörer till statliga myndigheter. Det är ännu inte klart när de olika delarna av den amerikanska myndighetsapparaten kommer att implementera dessa krav. Tactivo var den första mobila smartkortläsaren som blev certifierad för användning av de amerikanska myndigheterna.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2013 kl. 08:00.